030 870 3596

BESTUURSRECHT

Het bestuursrecht gaat over de rechten en plichten van burgers tegenover de overheid. Het regelt op welke wijze de overheid besluiten moet nemen en wat u kunt doen als u het niet eens bent met zo’n beslissing. Lees meer

OMGEVINGSRECHT

Het omgevingsrecht is een element van het bestuursrecht en een verzamelterm voor wet- en regelgeving die gaat over de fysieke omgeving waarin u leeft. Het omvat o.a. het ruimtelijk bestuursrecht, het milieurecht, het natuurbeschermingsrecht en het waterrecht. Lees meer

ACTUALITEITEN

Het Vuurwerkverbod

december 19, 2016

Tijdens de jaarwisseling is het toegestaan om tussen 31 december 18.00 uur en 1 januari 02.00 uur vuurwerk af te steken. De gemeente kan op bepaalde plekken een vuurwerkverbod instellen. Bijvoorbeeld in de buurt van ziekenhuizen, dierenopvangplaatsen e …

Lees meer

Is het bestuursorgaan verplicht handhavend op te treden?

november 1, 2016

Het bestuursorgaan is bevoegd handhavend op te treden, maar niet verplicht op te treden tegen de illegale situatie. Gelet op het algemeen belang dat gediend is met handhaving, zal in geval van overtreding van een wettelijk voorschrift het bestuursorgaa …

Lees meer

Verklaring van geen bedenkingen

september 9, 2016

Een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) is een instemming van een ander bestuursorgaan dan het bevoegd gezag voor de omgevingsvergunning met het verlenen van die vergunning. Zonder de vvgb kan de omgevingsvergunning niet worden verleend.   De w …

Lees meer

Voor meer nieuws berichten klik hier